Exteriérové servisní cyklostojany – Tábor

nářadí pro opravu kola

V rámci DP Jihočeského kraje pro rok 2018 – Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji, 1. výzva pro rok 2018, opatření č. 2 získalo město Tábor finanční prostředky ve výši 53.600,- Kč na realizaci projektu „Exteriérové servisní cyklostojany – Tábor“.

Za tyto prostředky byly v rámci projektu pořízeny exteriérové servisní cyklostojany, které se staly součástí doprovodné infrastruktury u 2 vybraných cyklotras v Táboře. Prvním strategickým místem je Odpočinková zóna Komora u víceúčelového objektu (cyklotrasa A), druhým Odpočinková zóna Jordán u Černé perly (cyklotrasa C, O). Stojany jsou určeny pro použití na veřejných místech. Jejich základna je pevně spojena s pevným podkladem, aby nedocházelo k ohrožení bezpečnosti uživatelů. Uvnitř stojanů je uloženo nářadí pro základní opravy a údržbu a pumpa s univerzální hlavicí pro různé typy ventilů.

 

cyklolstojan s nářadím

cyklolstojan s nářadím

cyklolstojan s nářadím

cyklolstojan s nářadím

cyklolstojan s nářadím

cyklolstojan s nářadím

cyklolstojan s nářadím

cyklolstojan s nářadím

cyklolstojan s nářadím

cyklolstojan s nářadím

cyklolstojan s nářadím

cyklolstojan s nářadím

Tento projekt byl realizován za finančního přispění Jihočeského kraje v rámci Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jihočeském kraji, opatření č. 2 Podpora budování doprovodné infrastruktury cyklostezek a cyklotras.

logo Jihočeského kraje

logo Jihočeského kraje