Desatero pro cyklisty (a jedna rada navíc)

cyklistické desatero

1. Buď ohleduplný

Buď ohleduplný k ostatním, které potkáš na svých cestách, ale i k sobě samému a zbytečně neriskuj.
Ohleduplnost k ostatním je základním předpokladem úspěšné jízdy na kole, a to ať jde o krátkou cestu za nákupem, či do práce nebo o celodenní výlet. Pod pojmem ohleduplnost se skrývá mnoho, od respektu k vlastnímu zdraví, až po respekt k ostatním, kteří se pohybují společně s vámi. Pokud spadnete a budete mít úraz, bude vás to bolet, musíte spoléhat, že vás někdo odveze do nemocnice, zde ošetří, zřejmě pak budete na nemocenské a nebudete vydělávat peníze. Toto je projevem nedostatku ohleduplnosti vůči sobě samému, ale i vůči ostatním. Pokud se budete, jako cyklista, chovat k okolí agresivně a arogantně, můžete způsobit úraz někomu jinému. Navíc, podle vašeho chování budou ostatní nechtěně posuzovat i ostatní cyklisty a házet je do jednoho pytle. Toto je projevem nedostatku ohleduplnosti vůči ostatním, ale i vůči sobě.

2. Jezdi jen na bezpečném kole

Kontroluj pravidelně nejen technický stav svého kola, ale i jeho vybavení, voz s sebou nářadí.
Stejně jako je důležitá pravidelná technická kontrola motorových vozidel, je stejně důležité sledovat technický stav svého kola. To že jízdní kolo nemá registrační značku, ještě neznamená, že se nejedná o regulérní dopravní prostředek, který navíc jezdí zcela běžně společně s ostatními „označkovanými“ vozidly. I na kole se dá jet opravdu rychle a nefunkční brzdy, prasklý zpuchřelý plášť či jiný technický nedostatek mohou způsobit opravdu velké problémy. Udržujte proto své kolo v dobrém technickém stavu.
Rovněž se naučte základní technické dovednosti, tedy opravy. Výměna duše, základní seřízení brzd, nasazení spadlého řetězu a podobné drobné opravy zvládnete i vy. Díky tomu pak máte větší jistotu, že všechny vaše cesty vás dovedou do cíle a nebudete se muset spoléhat na pomoc z okolí, která může být dost daleko.

3. Nejezdi, kde nemáš

Ve městě respektuj dopravní značky. V přírodě nejezdi mimo cesty.
Je mnoho zkratek, mnoho cest, které znáte a používáte, ale zamysleli jste se nad tím, jestli jízda zde není riskantní? Běžně se jezdí po chodníku, jednosměrnou v protisměru, do zákazu vjezdu všech vozidel (tedy i jízdních kol). Obvykle to, díky toleranci obou stran projde, ale pokud nastane kolize, kterou budou řešit právníci, nebudete se stačit divit, jaké nepříjemné důsledky vás mohou čekat.
V přírodě je to trošku jiné, zde se smí jezdit jen po lesních a značených cestách. Pokud se svévolně vydáte napříč volnou přírodou, můžete ohrozit sami sebe, protože nevíte, kde na vás číhá dobře ukrytá kláda nebo propadlina, ale také přírodu živou či neživou. Nevíte, kde zrovna hnízdí ptáci, slehla srna, kvete chráněná rostlina, atd.

4. Předvídej

Při jízdě spoléhej jen na sebe, jednej s rozmyslem a předvídej jednání ostatních a sám se chovej předvídatelně a zřetelně.
Nejlepším vaším bezpečnostním zařízením je váš mozek, váš úsudek. Zákony, vyhlášky a paragrafy sice upravují ledacos, ale málokdo se jimi striktně řídí. Například: vjíždíte jako cyklista do křižovatky a víte, že máte přednost zprava, ovšem je si tohoto vědom řidič luxusní limuzíny, který navíc telefonuje a právě „řídí chod světa“? Zde je dobré předvídat, nespoléhat na pravidlo pravé ruky a přibrzdit. Jsou i subtilnější situace, kde je dobré předvídat. Paradoxně k těmto incidentům dochází nejčastěji na cyklostezkách, kde se pohybují nejen cyklisté, ale např. maminky s kočárky. U malého dítěte opravdu dopředu nevíte, co provede, kam se rozeběhne. Proto i zde předvídejte a připravte si prsty na brzdové páčky. Podobných situací je mnoho, tak zkrátka předvídejte a snažte se myslet za ostatní.
Sami se rovněž chovejte předvídatelně. Pokud chcete odbočit, dejte to zřetelně a raději až přehnaně vědět. Chovejte se v městském provozu sebevědomě. Nejhorší je nezřetelný, nerozhodný řidič, natož cyklista.

5. Buď příkladem

Chovej se k ostatním tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě.
Pokud budete slušným, ohleduplným cyklistou, který se chová k ostatním tak jak si přeje, aby se ostatní chovali k němu, budete jistě příkladem pro ostatní jezdce na kolech. Tak třeba: cyklista zpomalí, upozorní, že jede, chodec bude mít dost času uhnout, všichni se pozdraví a poděkují si. Jednoduché, ale účinné a navíc je to příkladem pro ostatní jak řešit vzniklé situace.

6. Zpomal

Při míjení chodců nebo protijedoucích cyklistů zpomal. Předjížděj opatrně a zleva.
Zpomalení již bylo naznačeno v předchozích bodech. Při rychlé jízdě kolem někoho jde o dvě hlediska: fyzické a psychické. Fyzicky můžete druhého prostě ohrozit, musí nečekaně reagovat, uskočit, uhnout, v nejhorším případě se střetnete. Psychická rovina působí i z dálky, mnohým stačí k vyděšení zvuk rychle jedoucího kola, byť 10 metrů od nich, rachotí řetěz, hrne se kamení … a již se hovoří o bláznech na kolech. Proto, pokud spatříte chodce nebo jiného, pomalejšího cyklistu, zpomalte a ohleduplně je míjejte zleva. Zvonek mohou někteří považovat za zbytečnou přítěž, ale ale v těchto případech, a zvláště ve městech, je nečekaně velkým pomocníkem.

7. Dodržuj dopravní předpisy

I ty jsi účastníkem dopravního provozu, proto dodržuj příslušné předpisy.
Zde se kumuluje několik předchozích pravidel. Zkrátka při jízdě na kole jste součástí dopravního provozu, tak se podle toho chovejte. Sem patří například dávání znamení při změně směru jízdy, dodržování pravidla pravé ruky nebo zákaz požívání alkoholu atd. To, že naše policie je obvykle vůči cyklistům tolerantnější, není žádným pravidlem a opět v případě soudní dohry máte při nedodržení dopravních předpisů velkou smůlu.

8. Zamykej své kolo

Své kolo odkládej jen na bezpečném místě a dobře jej uzamkni, jenom tak budeš moci pokračovat ve své cestě.
Zní to jako banalita, ale byt či dům při svém odchodu také zamykáte, proč mnozí cyklisté nezamykají svá kola? Pokud chcete pokračovat dále ve své cestě na svém kole, prostě jej dobře zamkněte. O správném zamykání kola se dá psát dlouze, a to jak na téma čím zamknout (výběr zámku), tak i o tom kde zamknout (výběr místa kde zamknout a zároveň kvalita a bezpečnost cyklostojanů).

9. Jezdi vpravo

Jezdi u pravého okraje nejen silnice, ulice, ale i cyklostezky.
Jezdíme v České republice, kde se jezdí vpravo, proto to tak dělejte. I když jedete ve skupině, jeďte za sebou po pravé straně komunikace. Ovšem není dobré jezdit zcela po kraji, bývají zde odpadky, střepy a hrozí defekt. Rovněž jízda po silnici příliš po pravé straně nabízí řidičům automobilů prostor k nebezpečnému předjíždění. Samozřejmě druhým extrémem je jízda zbytečně vlevo a úmyslné blokování jízdního pruhu.

10. Buď vidět

Používej barevné oblečení, za šera a zhoršené viditelnosti používej příslušné osvětlení.
Okřídlené motoristické rčení: „Vidět a být viděn.“, platí ještě více při jízdě na kole. Vše upravuje vyhláška 341/2002 Sb., příloha č. 13, týkající se povinné výbavy jízdního kola. Nicméně i prostý lidský rozum velí: je lepší být viděn než být přehlédnut a sražen. Pokud nechcete mít své super kolo zneuctěno klasickými odrazkami, lze vše zcela elegantně vyřešit reflexními materiály na oblečení, obuvi či nenápadnými samolepkami na rámu. Především si však uvědomte, že nejde jen o naplnění vyhlášky, ale hlavně o vaši bezpečnost.
A nakonec jedna slíbená rada navíc:

11. Měj úctu ke svému okolí

Chovej se ohleduplně ke zvěři a dobytku. Nepoškozuj vybavení cyklostezek ani jakýkoliv soukromý majetek. Uklízej po sobě odpadky.
Poslední pravidlo snad platí pro všechny, kdo rádi chodí, jezdí, či vůbec pobývají v přírodě a pěkném prostředí vůbec. Zkrátka po sobě uklízejte a dělejte vše tak, abyste se vraceli do stejně neposkvrněných míst a nikoliv do pomalu se rozrůstající skládky.