Jistebnickou vrchovinou do Borotína a na hrad Starý Zámek

mapa jistebnickou vrchovinou

Z Tábora vyjedeme po silnici směrem na Prahu do městské části Náchod. Na vrcholu stoupání odbočíme po cyklotrase č. 11 na Nasavrky a Radimovice u Tábora. Za touto obcí přijedeme na křižovatku, kde cyklotrasa č. 11 odbočuje doleva na Radkov a pokračuje za obcí štěrkovou polní cestou směrem na Kostelec. Cesta vyúsťuje na asfaltovou silnici. Po odbočení doleva a vystoupání kopce přijedeme na další křižovatku, kde stále po stejné cyklotrase odbočíme doprava na Borotín. Na tomto místě, nebo ještě o něco výše pod kostelem, potěší nádherný rozhled po kraji.

Při vjezdu do Borotína lze ihned odbočit doprava po značené cyklostezce na Starý Zámek. Byl vybudován nad rybníkem jako vodní hrad se strategickou polohou a zajímavými průhledy na Borotín. Historie středověké pevnosti nazývané Starý zámek sahá do 14. století. Roku 1434 byl hrad neúspěšně obléhán vojsky Prokopa Holého, počátkem 17. století došlo k jeho vypálení císařskými vojsky a poté již nebyl obnoven. V 1. polovině 19. století byla část hradu zbořena a získaný kámen posloužil ke stavebním účelům. Z hradu se dochovaly části obou věží, zbytky starého paláce a zřícenina nového paláce s bránou.

Zpět do Borotína se dostaneme po objetí Starého Zámku po asfaltové silnici, nebo polní cestou po turistické značce. Z Borotína vyjíždíme po cyklotrase č. 1059a, která na okraji obce odbočuje doleva a je označena jako vhodná pro horská kola. Vede přes Kamennou Lhotu a Smrkov do Libenice, kde před obcí odbočuje vlevo po hrázi rybníka směrem na Ostrý a Nadějkov. Přesto, že tento úsek lze absolvovat i na trekingovém kole, můžeme se jeho průjezdu vyhnout využitím druhé možnosti. Z obce Borotín pokračujeme po asfaltové silnici č. 120, ze které cyklotrasa č.1059a odbočuje, dále směrem na Sedlec a po necelých 4 km přijedeme na velkou křižovatku, kde odbočíme doleva a přijedeme do obce Libenice. Obcí projedeme a za obcí odbočíme u rybníka doprava směrem na Ostrý. V tomto místě se obě doporučené trasy spojují a dále pokračují jako cyklotrasa č. 1059 až na křižovatku, kde tuto trasu opustíme. Odbočíme doleva a pokračujeme po cyklotrase č. 0074 do Jistebnice. Vznik této obce jako trhové osady se datuje do roku 1262. V obci jsou zbytky tvrze Rožmberků, dále gotický kostel Sv. Michaela ze 14. století a zámeček ve stylu anglické gotiky s anglickým parkem z 19. století. Z roku 1889 je na náměstí stavba radnice v pseudogotickém slohu. Nad městem stojí kaple sv. Máří Magdalény, ke které vede křížová cesta. Na ní se dochovalo 13 kamenných křížů. Koncem 15. století zde panství Rožmberků skončilo. V té době byla Jistebnice již téměř 100 let městem. Historici zmiňují jako velmi cennou památku na období středověku iluminovaný zpěvník, známý pod názvem Jistebnický kancionál. Ten obsahuje mimo jiné i text a notový záznam husitského chorálu „Ktož sú boží bojovníci“.

Z Jistebnice vyjedeme po cyklostezce č. 1175 na Hůrky, Makov a Hejlov. Zde cyklotrasa odbočuje asi 1 km za Jistebnicí vpravo. V Hejlově se napojíme na cyklotrasu č. 11, po které dojedeme zpět do Tábora. Do centra města se dostaneme po silnici přes městskou část Náchod.

45,5 km

Stáhnout mapu...