Lužnická

mapa

Od restaurace Černá perla jedeme podél břehu Jordána až ke křížení s hlavní silnici proti parkovacímu domu Centrum. Převedeme kolo, pod vzdušnou hrází nádrže sjedeme k vodopádu a napojíme se na stezku Tismenickým údolím. Ta nás přivede po necelých 2 km k řece Lužnici. Odbočíme kolmo vlevo, podjedeme obloukový most a ulicemi Bechyňská a Lužnická jedeme proti proudu Lužnice. Z restaurací Brusírna doprava a po kvalitní asfaltové stezce stále podél řeky až do areálu odpočinkové zóny Komora (restaurace). Východním okrajem sídliště na Lužnicí a města Sezimovo Ústí I. projedeme k restauraci U Křivánků, kde nadjedeme Lužnici po mostě pro pěší a cyklisty. U chat kolmo vlevo a pak stále rovně proti řece lesní cestou pod Pracovskou strání do chatové oblasti Soukeník. Na konci této zóny se na silnici vydáme ostře doprava zpět k Táboru. Jedeme mírně vzhůru lesem, na křižovatce cest vpravo. Po chvíli vyjedeme z lesa u hájovny, kde pokračujeme polní cestou do Radimovic. Obcí stále vzhůru k ocelovému stožáru. Napojíme se na trasu Lom – Tábor, projedeme částí Větrovy do Horních Horek. Za řadou rodinných domů nás regionální stezka vede doprava, sjedeme do části Dolní Horky a dále k motorestu Pintovka. Po cyklostezce podél hlavní silnice dále na obloukový most přes Lužnici a poté Bechyňskou ulicí vzhůru k Bechyňské bráně a Kotnovskou ulicí na Žižkovo náměstí.

19,1 km

Stáhnout mapu...