Generel cyklistické dopravy

Vzhledem k rostoucímu dopravnímu významu některých cest, byla v roce 2009 zpracována „Aktualizace cyklistického generelu“. Jedná se především o tzv. páteřní cyklotrasy A, B, C, D.

Seznam tras:

A ….Náchod – Sídliště nad Lužnicí přes ulici Údolní a Na Bydžově , pokračování do Sezimova Ústí II a Plané nad Lužnicí
B …. Čekanice (u sila – Tagrea) – Sídliště nad Lužnicí , přes Průběžnou ulici, most přes nádraží, kolem nádraží a Bechyňské dráhy na Maredův vrch, dále k Tescu), pokračování do Sezimova Ústí II
C … Všechov – Vožická přes Klokoty, Bezručovu ulici, přes Jordánskou hráz, kolem Jordánu, na most přes nádraží, Blanické předměstí
D … Větrovy – Měšice ( Zárybničná Lhota) přes Horky, Čelkovice, Lužnickou a Údolní ulicí, Chýnovská,
E … Horky – Valdenská přes Švehlův most, do Tismenického údolí, na konec Jordánské hráze, kolem Střední zemědělské školy k mostu přes nádraží
F … Vožická – Sídliště nad Lužnicí přes Chýnovskou, lávka Chýnovská, Soběslavská, lávka hřbitov, Tesco a dále na sídliště
G … Petrohradská – Kotnovská přes Staroklokotskou do Tismenického údolí, dále Novákovou na Staré město
H … Křižíkovo náměstí – Na Kopečku po Budějovické a Soběslavské
Trasy „I „a „J“ jsou vedeny přes Sezimovo Ústí; trasa „K“ počítá s budoucím využitím železničního mostu přes Lužnici.
Trasa „O“ zcela obchvacuje rybník Jordán, v současnosti je částečně sjízdná.

V případě potřeby je cyklistický generel k nahlédnutí na Odboru dopravy a Odboru územního rozvoje.

Odkazy
  • Mapa [PDF, 9,6 MB]