MTB 1

mapa

Od restaurace Černá perla jedeme podél břehu Jordána ke křížení s hlavní silnici proti parkovacímu domu Centrum. Převedeme kolo, pod vzdušnou hrází nádrže sjedeme k vodopádu a napojíme se na stezku Tismenickým údolím. Ta nás přivede po 2,5 km k řece Lužnici. Odbočíme kolmo vlevo a podjedeme obloukový most na ním do prava do ulice Bechyňská. Na jejím konci odbočíme kolmo vpravo na silniční most přes řeku do části Čelkovice. Za mostem stále rovně a strmě vzhůru na čelkovickou náves. Zde doleva postupně na polní cestu. Objedeme hřbitov zprava. Stále po polní cestě, přes železniční trať podél lokality Dolejšův dvůr. Na křižovatce s asfaltovou cestou ostře vpravo pod část Větrovy. Sledujeme trasu, abychom neminuli tzv. Stříbrnou stezku. Tato travnatá polní cesta nás prudce dolů přivede do Dolních Horek. Projedeme návsí a vlevo vyjedeme ze zástavby po asfaltu směrem k benzínové pumpě. Překřízíme silnici Tábor – Bechyně a pokračujeme po okraji zástavby k lesu. Kolem závory sjedeme na lesní cestu lesem Pintovka. Traverzujeme svah podle mapy až k rozcestí a v kontaktu s Větrovským potokem ve Vlčím dole. Členitou stezkou (pozor na občasné chodce !) podél potoka dolů k Lužnici. Zde ostře doleva a po chvíli po lávce přes řeku doprava až k Harrachovce (restaurace). Vydáme se pak směrem k Táboru, ale za první zatáčkou po cca 150 m odbočíme ostře vlevo na náročnou lesní cestu, po které vystoupáme na vrchol kopce Chlum. Držíme se vpravo po okraji lesa a sjedeme mezi řadovými garážemi ke Klokotskému klášteru. Zda se dáme po pravé odbočce do svažité chatové osady. Opatrně kamenitou stezkou stále dolů až na kamenný můstek přes Tismenický potok. Za ním doleva kolem starého mlýna po cyklostezce na křižovatku s pěší cestou Tábor -Klokoty. Jedeme po cestě doprava ostře vzhůru serpentinami Holečkových sadů a uličkami Starého města až na Žižkovo náměstí.

15,2 km

Stáhnout mapu...