První jednání cykloskupiny v roce 2019

Cykloskupina pracuje od prosince 2014, od letošního roku  2019 ve složení:

– starosta Štěpán Pavlík
– místostarostka Michaela Petrová
– místostarosta Václav Klecanda
– cyklokoordinátor Karel Hotový
– Odbor dopravy: Ivana Kverková
– Odbor dopravy: František Kalina
– Odbor rozvoje: Zuzana Karasová
– Odbor kultury a cestovního ruchu: Michaela Kalousková
– DI PČR  Jan Rychtecký

První letošní jednání cykloskupiny se uskutečnilo 4. 4. 2019 a kromě dalších bodů na programu bylo projednáno uskutečnění již 4. ročníku cyklofóra, a to na podzim letošního roku.

Pro zlepšení cyklistické infrastruktury na Táborsku se mohou zájemci se svými náměty obracet na cyklokoodrinátora, a to prostřednictvím diskuzního fóra na http://www.taborskemnakole.cz/diskuze/ nebo e-mailem: karel.hotovy@mutabor.cz.

Za Vaše náměty předem děkujeme.