Tábor – kultura, příroda a zajímavosti

cyklisté před městským orientačním značením

Během staletí prošlo město mnoha stavebními proměnami, ale svůj středověký charakter si uchovalo až dodnes. Historické jádro je díky systému zástavby a množství zachovaných památek městskou památkovou rezervací.
Více informací zde