Zpráva z Cyklofóra 2019

Ve středu 16. 10. 2019 se v malém sále Střelnice konal 4. ročník Cyklofóra. Za účasti zástupců vedení města Tábora, Cykloskupiny města Tábora byla skromnému publiku z řad veřejnosti představena činnost města Tábor v oblasti cyklistiky a cykloturistiky za uplynulé období, od roku 2017 do současnosti, a nastíněn plán do roku 2020. Nové podněty na vedení tras z diskuze nezazněly. Připomínky a dotazy zúčastněných směřovaly převážně k problematice neohleduplnosti mezi chodci a cyklisty, k úpravě cyklostezky od křižovatky na Sídlišti nad Lužnicí směrem ke Kauflandu, k možnosti dokončení cyklostezky od Tesca ke Kauflandu nebo např. k možnosti doplnění stávajícího značení městských cyklotras o místní názvy.

Prezentace Cyklofórum 2019