Cykloakce

Cyklofórum 27. 2. 2017

cyklostezka u řeky Lužnice

Více informací zde

více info

Diskuze v rámci 3. Cyklofóra města Tábora 27. 2. 2017

Piktogramový koridor pro cyklisty – problém s parkujícími vozidly v koridoru:

  • jaký je jeho smysl: naznačuje účastníkům silničního provozu stopu průjezdu cyklistů, jedná se o trasy s větším výskytem cyklistů, piktogramy na vozovce napomáhají řidičům motorových vozidel předvídat pravděpodobný pohyb cyklistů a upozornit na jejich zvýšený…
více info